Genel Bilgiler

Turizm mantalitesindeki değişim ve arayış son yıllarda tüm dünyada kendini göstermektedir. Alternatifler içerisinde en büyük parça ise sağlık turizmi olmaktadır. Özellikle son 10 yılda sağlık hizmetleri almak için seyahat etmek tüm dünyada çok yaygın hale gelmiştir. Bu noktadan sağlık turizmini açıklamak istediğimizde hastaların veya sağlık hizmeti almak isteyenlerin bulundukları lokasyondan başka bir bölgeye bu hizmetleri alabilmek için seyahat etmeleridir. Bu seyahat bazen zorunlu olarak olabileceği gibi kişinin kendi arzusu ve talebi üzerine de olabilmektedir. Kendi yaşadıkları bölgede sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı seyahat etmek mecburiyetinde kalan hastaların yaptıkları yolculukları sağlık seyahati diye tanımlayabilmekteyiz. Ancak kendi talepleri doğrultusunda almak istedikleri sağlık hizmetleri için araştırma yapıp turizm aktiviteleri ile kombine edenlerin oluşturduğu bu aksiyona sağlık turizmi diyebiliriz. Talep edilen bu sağlık hizmetleri cerrahi müdahaleler, niş sağlık hizmetleri, terapiler, görüntüleme yöntemleri veya sağlıklı yaşam hizmetleri olabilmektedir. Turizmin farklı yerlere yapılan dinlenme ve zevk amaçlı geziler olduğunu; sağlık teriminin ise tedavi ve hastalıklardan korunma anlamlarını düşünürsek sağlık turizmi bu iki terimin kesişimin doğru bir şekilde karşılamaktadır.

Birçok akademik kaynağa göre, sağlık turizminin birçok nedeni içerisinde başlıca 7 ana unsur vardır:
1-      Bulunulan bölgedeki sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması,
2-      Sağlık hizmeti veren kurumlardaki hizmetin pahalı ve uzun bekleme sürelerine sahip olmaları
3-      Yaşanılan bölgedeki sağlık sitemi ve sağlık sigortalarının tutumu
4-      Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetleri kalitesinin hızla artması
5-      Etik ve yasal zorunluluklar
6-      Ulaşım ve hareket kolaylığı
7-      Kozmetik sektöründeki çok büyük talep artışı

Sağlık turizmindeki hasta akış yönü gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru şekildedir. En popüler sağlık turizmi merkezleri özellikle Asya ülkeleridir. Bu ülkelerde özel sağlık hizmetleri, teknoloji kullanımı, etkin sağlık kaynakları oluşumu, kaliteli hizmet anlayışı ve global sağlık turizmi bakış açısı her geçen gün artmaktadır. Sağlık turizmi listesinin başında olan bu ülkeler Hindistan, Tayland, Singapur, Malezya, Tayvan ve Kosta Rika’dır. Görüldüğü üzere neredeyse tamamı gelişmekte olan Asya ülkeleridir. Türkiye’de listenin en üst sıralarında olmasa sağlık turizmi açısından iddialı ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle Avrupa’dan gelen sağlık turizmi kitlesi için günden güne popüler bir durak haline gelmektedir.

Sağlık sektörüne bakıldığı zaman bu alanda birçok farklı türde hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Bunların kalite standartları ise uluslararası sertifikalar ve akreditasyonlar ile sağlanmaktadır. Sağlık turizmi konusunda gidilecek noktanın seçimindeki en önemli faktör yüksek kalitedir. Bu beklenti mikro anlamda hastane ve doktor olurken makro anlamda gidilecek ülke ve şehir olmaktadır. Kalite kritik bir noktadır çünkü birçok hasta kaliteli hizmet anlayışı üzerinde durmaktadır. Doğal bir şekilde kendi ülke veya bölgelerinde sağlanan sağlık hizmetlerinden daha yüksek kalitede bir hizmet beklentisi içinde olurlar. Hizmet kalitesinin arttığı gelişmekte olan Asya ülkelerinin popülaritesinin en önemli sebebi de budur. Fiyat konusunda da duyarlı olan bu kesimin konu sağlık olunca ilk beklentisi kaliteli hizmet olmaktadır.

Sonuç olarak global turizm sektöründe sağlık turizmi karlılığı yüksek bir paya sahiptir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı çıkarlarını sağlayan bu yapı bir çok ülke açısından göz ardı edilecek bir fenomen değildir. Ancak yapılması gereken makro ve mikro anlamda kalite standartların sağlanıp üzerine çıkılmasıdır. Bu da ancak talebin ve arzın birbirini iyi tanıması ile gerçekleşebilir.

X