Sağlık Turizminin Desteklenmesi

2102/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA

SAĞLIK TURİZMİ

 

YARARLANICILAR:


-Sağlık Kuruluşları
-Sağlık Turizmi Şirketleri

 

 

 

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ:

 

 

 

RAPOR DESTEĞİ


Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alınacak veya hazırlatılacak raporlara ilişkin giderler, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 Dolar tutarında; işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 Dolar tutarında desteklenir.

 

 

 

YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ:

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir. Yararlanıcılar %50 oranında ve yıllık 300.000 Dolara kadar; işbirliği kuruluşları ise %70 oranında ve yıllık 500.000 Dolara kadar desteklenir.

 

 

 

 

ORGANİZASYON (FUAR) DESTEĞİ:


Yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre ve konferanslara katılım giderleri %70 oranında ve organizasyon başına 15.000 Dolara kadar desteklenir. Kuruluşlar bu destekten bir takvim yılı içinde en fazla 10 kez yararlanabilirler.  Bu kapsamdaki fuar, kongre ve konferanslar, Bakanlıkça belirlenen Desteklenen Organizasyonlar Listesi’nde yer almaktadır.

 

 


ARAMA MOTORU DESTEĞİ:


Yararlanıcıların arama motorlarında yapacağı reklamlar  %50 oranında ve yıllık 100.000 Dolara kadar desteklenir.

 


YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ:


Sağlık kuruluşların ve sağlık turizmi şirketlerinin kira giderleri yararlanıcılar için her birim başına %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 200.000 Dolar tutarında karşılanır. Birimlerin kira giderleri işbirliği kuruluşları için ise her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 Dolar tutarında karşılanır.  Yararlanıcı yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 birim için ve 4 yıl süreyle yararlanabilir.


BELGELENDİRME DESTEĞİ:


Sağlık turizmi ve bilişim şirketlerinin uluslararası akreditasyon ve sertifikalarının giderleri %50 oranında ve belge başına 50.000 Dolara kadar desteklenir.

 

 

DANIŞMANLIK DESTEĞİ:


Sağlık turizmi, bilişim ve film şirketlerinin alacağı danışmanlık hizmetlerinin giderleri ön onay almış olmak koşuluyla %50 oranında ve 200.000 Dolara kadar desteklenir.           

 


TİCARET HEYETİ DESTEĞİ:


Sağlık turizmi, bilişim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sektörel ticaret ve alım heyetlerinin ulaşım, konaklama ve organizasyon giderleri %70 oranında ve heyet başına 150.000 Dolara kadar desteklenir. Bakanlığın hedef ülkelere yönelik organize ettiği heyetlerde destek oranı %90 olarak belirlenmiştir.

 


HASTA YOL DESTEĞİ:


Hedef ülkelerden gelen hastaların uçuş giderleri %50 oranında ve hasta başına 1.000 Dolara kadar desteklenir. Destek miktarı tedavi masrafının %20’sini geçemez.

 

 

 

 
* Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 2014, “ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”

 

 

 

X